Steun ons met een gift of donatie

Stichting Zwerfdier krijgt geen subsidie van de gemeente Alkmaar en is daarom helemaal afhankelijk van fondsenwerving en eigen middelen. Het opvangen en verzorgen van de katten die onze hulp nodig hebben, maar het onderhoud van het pand, het pachten van de grond en personeel kosten veel geld. Al deze kosten moeten worden gehaald uit de opbrengsten van diverse activiteiten.

Hoe komen we aan geld:

  • u kunt donateur worden
  • u kunt een gift doen
  • u kunt een kat adopteren, zie onze pagina Adoptiekatten
  • we collecteren 1 keer per jaar
  • we doen aan direct mail
  • we gebruiken de winst die uiteindelijk overblijft uit ons pension en de winkel
  • u kunt onze stichting benoemen in uw testament

Overeenkomst tot periodieke schenking

Stichting Zwerfdier is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom staat de Belastingdienst toe dat u giften aan ons in mindering brengt op uw inkomen. Een mooie regeling is die waarbij u gedurende minimaal vijf jaar maandelijks een gift aan ons doet als lijfrente. Vaker en langer mag natuurlijk ook. U kunt een document downloaden waarmee deze overeenkomst geactiveerd kan worden.

Ons RSIN nummer

Dit nummer heeft u nodig voor de Belastingdienst: RSIN 8064.92.417.

Legaten en erfenissen

Omdat Stichting Zwerfdier is erkend als ANBI hoeft de stichting geen erfbelasting te betalen over legaten en erfenissen. Uw nalatenschap komt dus geheel ten goede aan onze stichting. Stichting Zwerfdier staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI-instelling onder dossiernummer 10172.

Giften

Als u geen donateur wilt worden, maar u wilt wel een bijdrage aan onze stichting overmaken dan bent uiteraard ook van harte welkom. Alle bedragen onder de € 15,00 worden altijd als gift genoteerd. Als u meer wilt storten dan € 15,00 dan zijn wij daar natuurlijk ook erg blij mee. Als het niet uw bedoeling dat wij u dan automatisch als donateur registreren, vermeld u er dan graag bij dat het gaat om een gift.

U kunt hiernaast via iDeal uw gift of donatie overmaken.Word donateur

U kunt donateur worden van onze stichting. Een donateur betaalt minimaal € 15,00 per jaar. Donateurs ontvangen ieder jaar (in maart) een brief voor de betaling van de jaarlijkse donatie. Als donateur ontvangt u ons kwartaalblad ‘Zwerver’, u kunt kiezen of dit digitaal of per post wilt ontvangen.

Iedereen die € 15,00 of meer overmaakt wordt automatisch donateur, tenzij u aangeeft dat u geen blad wenst te ontvangen. Uw bijdrage wordt dan genoteerd als een gift. Hieronder kunt u meteen digitaal uw gift of donatie doen.

dit is een gift, ik wil geen donateur worden

Uw gegevens

Digitaal
Per post