Stichting Zwerfdier

Wat doet Stichting Zwerfdier?

Stichting Zwerfdier is een algemeen maatschappelijke belangenorganisatie die zich bezig houdt met het opvangen en verzorgen van zwerfkatten binnen de regio Alkmaar. Wij proberen de door ons opgevangen katten geschikt te maken voor herplaatsing en voor de dieren een permanent onderdak bij welmenende liefhebbers te vinden. Naast de opvang van zwerfkatten worden er (als er opnameruimte beschikbaar is) ook zogenaamde afstandskatten opgenomen. Verder registreren wij vermiste en gevonden huisdieren met de bedoeling het dier en de eigenaar te herenigen. Stichting Zwerfdier beschikt over een uiterst modern kattenpension, kattenpension Felis. Ook vindt u in ons pand een winkeltje waarin u kleine cadeautjes en kattenbenodigdheden kunt kopen. De uiteindelijke winst van het pension en het winkeltje komt geheel ten goede aan de asieldieren.

Collectanten gevraagd!

Voor de week van 10 t/m 15 juli.
Lees verder >>>

Telefoonnummer gewijzigd

Pension Felis is nu bereikbaar op hetzelfde nummer als Stichting Zwerfdier (072-561 2482)

Er staat een kledingcontainer ...

... van Stichting Dierenlot bij onze stichting!
Lees verder >>>

NFDO

Stichting Zwerfdier tracht het zwerfkattenprobleem in te perken door:

  • Het opvangen en herplaatsen van (voornamelijk) probleemkatten. Dit kunnen zowel zwerfkatten als afstandskatten zijn.
  • Het registreren van alle soorten vermiste en gevonden huisdieren. Via deze registratie wordt gekeken of we het dier en de eigenaar weer kunnen herenigen.
  • Het vangen en laten steriliseren c.q. castreren van verwilderde katten en het daarna weer terugplaatsen op hun vangplaats.
  • Het fungeren als vraagbaak voor problemen met de kat.
  • Nazorg van de door ons geplaatste katten.
  • Het aanbieden van pensionmogelijkheden voor de kat tijdens vakantie van de eigenaar.

Voorrang voor katten in de regio Alkmaar

In de loop der jaren zijn wij ons gaan specialiseren in het opnemen en herplaatsen van moeilijk plaatsbare- of de zogenaamde probleemkatten. Voor het merendeel zijn dit zwerfkatten, maar vaak ook katten die afkomstig zijn van een eigenaar, de zogenaamde ‘afstandskatten’. In drukke tijden worden gewone of probleemloze katten minder snel door ons opgenomen en in de regel doorgestuurd naar andere beschikbare opvangmogelijkheden.

De op te nemen katten komen voornamelijk uit de regio Alkmaar. Als er voldoende opnameplaatsen beschikbaar zijn dan worden er ook (hulpbehoevende) katten van buiten de regio opgenomen.

Capaciteit

Stichting Zwerfdier kan in haar asiel (inclusief quarantaineruimte en ziekenboeg) maximaal 120 katten huisvesten.

Elk verblijf van alle gemakken voorzien.

In elk verblijf staat een kooienflat met 9 kooien. De kooien hebben uitneembare tussenwanden en zijn zo te verlengen tot maximaal 4 meter per kooi. De opgenomen katten mogen als het even kan allemaal los lopen. De katten kunnen via een kattenluikje dag en nacht in en uit lopen. De vloeren zijn voorzien van vloerverwarming. Er zijn diverse zitplankjes en andere klim- en zitmogelijkheden voor de dieren. De verblijven hebben ieder een eigen keukenblokje, voorzien van warm en koud stromend water. Alle materialen die nodig zijn voor schoonmaken en onderhoud van het verblijf en de katten liggen op voorraad.

Voor de katten die om een of andere reden niet los kunnen lopen proberen we de kooiruimte zo groot mogelijk te maken.

Voor welke kat is er plaats in ons asiel?

Het kattenopvangcentrum van stichting Zwerfdier is in eerste instantie bedoeld voor de opvang van zwerfkatten uit de regio Noord-Kennemerland. Dit betreft Alkmaar met de omliggende dorpen en steden. Het opvangen van katten uit de rest van Nederland is voor ons centrum ondoenlijk. Het asiel van Stichting Zwerfdier heeft ondanks het nieuw opgezette, ruime pand altijd een tekort aan plaats of een teveel aan katten……

Zwerfkatten die door ons worden opgenomen zijn meestal oude katten, aangereden katten, katten die er slecht uitzien of katten met gedragsproblemen. Ook katten die om een speciale reden niet op straat kunnen blijven omdat zij zich niet kunnen redden worden door ons opgenomen. Dit zijn meestal kleine katjes en zieke katten.

Zwangere poezen, gevonden moederpoezen met nest en aangereden of anderszins gewonde katten worden altijd opgenomen.

Afstandskatten (katten waar eigenaars afstand van doen) die door ons worden overgenomen zijn meestal katten met een gedragsprobleem zoals onzindelijk-, angstig - of agressief gedrag. Het kunnen ook katten zijn met een medisch probleem. In die gevallen gaat het om katten waarvan de eigenaren het “niet meer zien zitten” met de kat. Ook oude katten of katten waarvan de eigenaar is komen te overlijden, of uit huis is gezet behoren tot onze gasten. Stichting Zwerfdier gaat ervan uit dat alle dieren, hoe moeilijk dat soms ook is, een kans moeten krijgen om opnieuw geplaatst te worden.

Duidelijke informatie

Onze stichting wil haar klanten duidelijke informatie geven. Wij zullen zoveel mogelijk alle kenmerken, gedragingen, nadelen, voordelen, achtergrondgegevens enz. van een uit te kiezen kat doorgeven., voor zover deze bij ons bekend zijn. Wij vinden het uitermate belangrijk om ‘onze’ katten zo goed mogelijk te plaatsen. Een passend tehuis vergroot het slagingspercentage.

Van de zwerfkatten weten wij in eerste instantie niet veel. Door observatie komen wij veel te weten over zijn of haar gedragingen, maar we kunnen er wel eens naast zitten. Het komt uiteraard voor dat een kat zich bij u anders gedraagt dan bij ons.

Een kat terugbrengen

Als de kat, om wat voor reden dan ook, niet langer op zijn nieuwe adres kan blijven, moet het dier bij de stichting worden teruggebracht. In de plaatsingsovereenkomst die u tekent en meekrijgt als u een kat haalt, staat ook beschreven dat de kat eigendom blijft van de stichting. Hoe lang de tijd tussen plaatsing en terugkomst ook is, de kat kan altijd terug komen. Het bedrag dat u betaalt bij de aanschaf van de kat beschouwen wij als een bijdrage in de kosten die we voor het dier hebben moeten maken en niet als aankoopbedrag.

Contact na plaatsing

Een kat van Stichting Zwerfdier heeft vaak langere tijd bij ons doorgebracht. In de verblijfperiode raak je met zo’n dier vertrouwd en ontstaat er een bepaalde band met het dier. Van de ‘afstandskatten’ kennen we meestal de ‘gebruiksaanwijzing’.

Van de gevonden katten proberen we door observatie een zo goed mogelijk beeld te krijgen in de tijd dat ze bij ons wonen. Wanneer iemand bij ons een kat uit komt zoeken proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de karaktereigenschappen van de kat en de wensen en de woon-leefomstandigheden van de nieuwe eigenaar. Het spreekt vanzelf dat wij graag willen weten hoe het met ‘onze’ katten gaat, nadat ze geplaatst zijn. Enige tijd na de plaatsing informeren wij hoe het met de kat gaat. Mochten er problemen zijn of juist leuke dingen, wij willen ze allemaal van de eigenaar horen..

Geboorteregeling is nodig

De geboorteregeling werd al genoemd bij onze doelstellingen. Er zijn veel te veel katten, de asielen zitten er vol mee. Het aanbod van katten is vele malen groter dan de vraag. Daarom is het uitermate belangrijk dat het overschot ingeperkt dient te worden. De enige goede methode hiervoor is steriliseren of castreren. Wij vangen verwilderde zwervers en laten deze helpen, het liefst nog voordat ze gejongd hebben. Na de ingreep worden de dieren weer teruggezet op hun vangplaats. Ze kunnen dan het zwerversleventje, dat ze gewend waren, gewoon voortzetten zonder dat het kattenbestand zich voor hun rekening verder uitbreidt. Dit geldt niet alleen voor de verwilderde katten, maar voor iedere kat die bij ons in het asiel opgenomen wordt. Iedere kat, die ouder is dan 6 maanden, wordt gesteriliseerd of gecastreerd. Poezen die reeds zwanger zijn, worden (als dat nog mogelijk is) ook zo snel mogelijk gesteriliseerd. Iedereen die echt van katten houdt dient zijn kat tijdig te laten steriliseren/castreren en moet op die manier zorgen dat het kattenbestand binnen de perken gehouden wordt.

De geboorteregeling van de stichting

Stichting Zwerfdier kent voor de katertjes die de leeftijd van 5 maanden nog niet hebben bereikt, een geboortebeperkingregeling. De eigenaar van de kater krijgt een verwijsbrief voor de castratie als het diertje 5 maanden oud is. De castratie zal worden gedaan bij één van onze vaste dierenartspraktijken. De jonge katertjes worden slechts geplaatst als men akkoord gaat met deze voorwaarde.

De poesjes worden bij ons gesteriliseerd vanaf de leeftijd van 8 weken. Zij gaan dus gesteriliseerd en wel de deur uit.
Katers ouder dan 5 maanden zijn allemaal gecastreerd en poezen ouder dan 8 weken zijn gesteriliseerd.

Er is een categorie poezen waarvan we niet helemaal zeker zijn of ze inmiddels gesteriliseerd waren voordat ze bij de stichting terecht kwamen. Het betreft in dit geval de volwassen vrouwelijke vondelingen. Mocht de dierenarts een baarmoeder voelen dan zal de poes voor de herplaatsing nog worden gesteriliseerd. Voelt de dierenarts geen baarmoeder dan kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de poes wel of niet gesteriliseerd is. Je kunt in zo’n geval een kijkoperatie doen, maar dat is best wel belastend voor de poes. In zo’n geval spreken we met de nieuwe verzorger af dat we rustig afwachten of de poes krols wordt. Is dat het geval dan wordt de poes alsnog op onze kosten gesteriliseerd bij één van onze vaste dierenartsen.

Plaatsingsbijdrage

Als u een kat bij ons ophaalt, zijn wij genoodzaakt u een bijdrage te vragen. Voor de bij ons opgenomen dieren maken wij naast de kosten voor huisvesting en personeel ook kosten voor ondermeer inentingen, chippen/registreren, sterilisaties/castraties en voeding. Dankzij onze donateurs en met de opbrengsten van collectes e.d. kunnen wij deze voor een groot deel dekken. Maar dit alleen is niet voldoende. De stichting krijgt amper subsidie en moet zichzelf bedruipen.

De stichting kent vier tarieven:

Katten van 0 tot 1 jaar € 110.00
Katten van 1 tot 5 jaar €   85.00
Katten van 6 tot 10 jaar €   75.00
Katten ouder dan 10 jaar €   60.00

(wijzigingen voorbehouden)

Deze prijs is inclusief de inenting, ontwormen, ontvlooien, de sterilisatie/castratie en elke kat is gechipt. Dit geldt ook voor de jonge katten die op het moment van de plaatsing te jong waren om te laten steriliseren/castreren.

Laat Stichting Zwerfdier ook katten inslapen.

Ons opvangcentrum is uitgegroeid tot een opvangcentrum voor probleemkatten, omdat de gedragsgestoorde dieren in onze ogen te snel worden afgemaakt en zodoende geen of weinig kansen krijgen om hun gestoorde gedrag bij te sturen. De kunst is de dieren een kans te geven en een goede oplossing voor eventuele problemen te vinden. Bovendien is niet het dier degene die last heeft van het probleem, maar is het de mens die het gedrag van het dier niet wil of kan accepteren.

Wij willen ons graag inzetten voor de katten die moeilijk te herplaatsen zijn. Zij verdienen echt alle kansen. Afmaken is voor ons geen optie als het gaat om onaangepast of afwijkend gedrag. Er worden uitsluitend katten ingeslapen op medische indicatie. Dit zijn katten die ernstig ziek zijn en waaraan geen medische hulp meer geboden kan worden. Euthanasie is dan nog de enige uitweg om het dier een lijdensweg te besparen.

Waarom heeft de stichting haar eigen dierenartsen


Dierenartsenpraktijk Alkmaar-Noord is als vaste dierenarts bij onze stichting aangesloten. En van de dierenartsen van deze praktijk bezoekt minimaal n maal per week ons asiel. Zolang de katten in ons asiel zijn opgenomen zullen zij onder medische controle staan van deze praktijk. Binnen ons asiel beschikken we over een behandelkamer. In deze ruimte kan onze dierenarts ten plaatse kleine operatieve ingrepen uitvoeren.

Na de plaatsing geldt er “garantieperiode” betreft de gezondheid van de door ons geplaatste katten. Mocht het dier na plaatsing ziek worden dan kan de nieuwe eigenaar een verwijsbrief krijgen voor een consult aan een van de daarvoor aangesloten dierenartsenpraktijken. Mocht blijken dat de kat een ziekte heeft die tijdens het verblijf bij onze stichting is opgelopen, dan zal de kat worden behandeld op onze kosten. (dieetvoeders en vlooienbestrijdingsmiddelen zijn niet bij de garantie inbegrepen). Er is een bijzondere reden waarom wij u naar deze dierenartsenpraktijken sturen. Zij hanteren een heel speciaal tarief en houden onderling overleg over ‘onze’ katten.. De tarieven van andere dierenartsen liggen hier ver boven. U bent dus binnen de garantieperiode voor de castratie/sterilisatie van uw kat aangewezen op onze dierenartsen.

De praktijken die bij onze stichting zijn aangesloten zijn:

  • Dierenartsenpraktijk Alkmaar Noord - Alkmaar
  • Dierenkliniek de Kapel - Heiloo